Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Stardust Hradec Králové z.s. se sídlem Nerudova 150/61, 500 02 Hradec Králové, IČ: 01696017 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení,
  • E-mail,
  • Telefonní číslo,
  • Gender

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel registrace do kurzů a případně pro členství ve spolku. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu na kontaktní adresu správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem Michalem Němečkem michal@bonstep.cz.

 

Dle GDPR máte právo

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.