Zásady ochrany osobních údajů


Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas Stardust Hradec Králové z.s. se sídlem Nerudova 150/61, 500 02 Hradec Králové, IČ: 01696017 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
 • Jméno a příjmení,
 • E-mail,
 • Telefonní číslo,
 • Gender
 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel registrace do kurzů a případně pro členství ve spolku. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu.
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu na kontaktní adresu správce.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
 4. Dle GDPR máte právo:
 • Vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Kontaktní formulář