dokončení kurzů podzim 2020

jarní termíny budou zahajujeme v pátek 4.3.2022